همه‌ی نوشته‌های مدیر سایت

كاربران محترم

كاربران محترم! نت سايت از وبلاگ هاي غير فعال و وبلاگ هايي كه صرفاً جهت لينك به ديگر سايت ها و فروشگاه ها ايجاده شده باشند پشتيباني نكرده و در اولين فرصت بدون هيچ اخطاري نسبت به حذف آنها اقدام مي نمايد.!..

لطفاً بعد از ايجاد وبلاگ يك پست به وبلاگ خود ارسال نمائيد! كاربراني كه زمان  ايجاد وبلاگ نسبت به ارسال مطلب جديد اقدام ننمايند از طرف سيستم بعنوان اسپم شناسايي شده و پاك خواهند شد